Butterfly Season
 
Skriv inn
 
Boken om produksjonsdyrene

Omslagsbildet til boken kan minne om en barnebok. Bildet
 formidler hvordan vi alle, mennesker og dyr, ønsker å ha det; å få oppleve frihet, glede, frisk luft og natur. Virkeligheten er dessverre ikke slik for dyrene. Husdyrene våre har i dag blitt til produksjonsdyr som presses til det maksimale for å øke produsentenes fortjeneste og innfri befolkningens ønske om billig mat. Fra tidligere å leve i små flokker, bli verdsatt og tatt hånd om av bonden, og få være ute i naturen og bevege seg, lever de fleste av dyrene i dag innestengt i store haller, tett i tett, med dårlig luft, uten hverken dagslys eller mulighet til naturlig adferd - fra de fødes til de avlives.

Boken inneholder "research" av studier, veterinærrapporter, uttalelser fra Landbruksdepartementet, lovverk og forskrifter, rundskriv og annet som omhandler husdyrene, fra rundt femten år tilbake og frem til i dag.

Boken er også en oppslagsbok hvor man i innholdsfortegnelsen finner temaer om ku og kalv, robotmelking, dyrevelferdsloven, rapporter fra Veterinærinstituttet om oppdrettsfisken, årsrapporter om forsøksdyrene og annet. Slik det er i dag finnes det mange studier og rapporter, både fra Landbruksdepartementet, veterinærer og andre. Men de ligger spredt rundt omkring. Ønsket mitt var å samle noen av de viktigste skrivene i en bok, så befolkningen kunne få et innblikk i dagens husdyrhold og hvordan dyrene behandles. Summert har de fleste produksjonsdyrene i Norge det vondt, veldig vondt, noe studiene og opplysningene i boken viser.