Butterfly Season
 
Skriv inn
 
Grøndalen gård - et flott forbilde for fremtidens melkegårder


                                                                                                                                                             Foto: Grøndalen gård

På Grøndalen gård får kalven gå sammen med moren de første månedene av livet. Fjøsdøren står åpen, så kuene og kalvene kan gå ut og inn av fjøset som de selv vil, hele året. Inne i fjøset ligger dyrene på en myk halmseng som fylles med ren halm hver dag.