Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Melkekuenes liv - del 2

Denne våren utgir jeg Melkekuenes liv - del 2

Temaer som tas opp er:
Kalvefødsler, øremerking, avhorning, melkefôring, kalveoppdrett, kuas sorg når hun fratas den nyfødte kalven sin, embryoproduksjon på kviger, sinkuer, produksjonssykdommer som jurbetennelse og klauvsykdommer, kuer som brukes i forskning, båsfjøs, løsdriftsfjøs, sår og skader som dyrene påføres i fjøset, gjødselen de går rundt i, melkeroboter og andre automatiserte innretninger med mer.

Grøndalen gård brukes i boken som et forbilde på en dyrevennlig gård der bonden har omsorg for melkekuene, ungdyrene og kalvene sine, og praktiserer god dyrevelferd.
Ku-kalvprosjektet til Veterinærinstituttet omtales også. 
Ny bok om melkekuenes liv