Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Dyrevelferd

Dyrevelferd innebærer at dyrene får leve slik de fra naturens side er ment. Det vil si at dyreungene får vokse opp sammen med mødrene sine, og  dyrene, som kuer og geiter, får vise morsomsorg og være sammen med barna sine.
  Dyrevelferd innebærer også at dyrene har trygge og gode omgivelser, at fóret de får er rent og naturlig, som grønt gress og høy. Og at dyrene får leve i små, naturlige flokker og være ute i frisk luft gjennom hele året, der de kan bevege seg og følge naturen sin, som å gresse, vandre og hvile i fred. Og at dyrene, når de er inne i fjøset, har rommelig plass med mykt underlag å ligge på - i tillegg til dagslys og god luft. Dyrene må også i fjøset, eller annen bygning de er i, kunne følge den naturlige døgnrytmen sin og få tilstrekkelig med ro og søvn. Dyrevelferd innebærer i tillegg at dyrene har en omsorgsfull bonde, og får pleie og godt stell ved sykdom.