Butterfly Season
 
Skriv inn
 • Omtale
  Her kan du lese omtalen fra en som har lest boken.
  Mariannes kjennskap til kuer var tidligere at kyrne bodde i fjøset, slik de fleste forbrukere tenker. I dag er kunnskapen hennes om hvordan dyrene lever langt større.
 • Ny ebok om melkekuene
  Her kan du lese om den nyutgitte eboken om Melkekuenes Liv som forteller hvordan kuer og kalver behandles i dagens melkeproduksjon. Eboken utgis også som hefte.
 • Litt om innholdet i eboken
  * Bonden tar kalven fra moren like etter fødselen
  * Om kalvens oppvekst i fjøset
  * Produksjonssykdommer
  * Båsfjøs
  * Løsdriftsfjøs
  * Robotmelking
  * Konvensjonell vs økologisk produksjon med mer..
 • Kjøp boken her!
  Nå har du mulighet til å skaffe deg din egen utgave av boken min
  "Om dyrene kunne snakke". Klikk på linken under for mer informasjon.
 • Litt om innholdet i boken
  * Ku-kalv prosjektet
  * Dyrenes naturlige liv vs kommersielle husdyrhold
  * Melkeroboter
  * Dyrevelferdsloven
  * Oppdrettsfisk
  * Forsøksdyr
  * Økologisk husdyrhold

 • Tusen takk for en flott bok!
  Den er lettlest, informativ, saklig og veldig interessant!
  Gratulerer!

  Vennlig hilsen
  Ann Margaret Grøndahl, veterinær
 • Kjøp boken
  Vennligst klikk på den orange linken for :

  - mer informasjon om boken og
  - pris og bestilling.
 • Boken om husdyrene
  Omslagsbildet til boken kan minne om en barnebok. Bildet formidler hvordan vi alle, mennesker og dyr, ønsker å ha det; å få oppleve frihet, glede, frisk luft og natur. Virkeligheten er dessverre ikke slik for dyrene ...
 • Tusen takk for boka!
  Jeg er imponert over dine beskrivelser og kunnskap. Jeg håper virkelig at mange, både forbrukere, universitet, landbruksskoler og høyskoler leser boka og diskuterer framtidens landbruksproduksjon slik hovedpersonene i boka..
 • Nå har Melkekuenes liv - del 2 kommet!