Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Husdyrene

Det finnes mange husdyr i Norge, som kuer, sauer, geiter, griser, høner, kyllinger og andre. De fleste husdyrene er fra naturens side ment å leve i små flokker ute i naturen. Mange av husdyrene, som kuer og sauer, er også beitedyr.

* Dyrene brukes til å lage melk, legge egg og selges som kjøtt.