Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Teksten på omslaget til del 1

I dagens melkeproduksjon tas kalven fra moren like etter fødselen og settes alene i en liten boks. Kua får ikke være sammen med kalven sin og se den vokse opp. Årsaken til at melkeprodusenter tar kalven fra moren er for å kunne selge melken som kua lager til Tine meierier. TINE selger melken videre som drikkemelk, ost, yoghurt og andre meieriprodukter.

Norge fikk i 2010 en ny dyrevelferdslov som formidler at dyr skal behandles godt. Ku og kalv er en vakker enhet som fra naturens side er skapt til å være sammen. I dagens melkeproduksjon fratas kalven både moren og det meste av morsmelken sin.

Melkekuenes Liv – del 1 inneholder en kort innføring om hvordan kuer, kviger og kalver behandles. 

Temaer som tas opp er:
Båsfjøs, løsdriftsfjøs, beite, luftegård, kalveoppdrett, kalvesykdommer, melkevolum, robotmelking, produksjonssykdommer, konvensjonell versus økologisk produksjon, TINEs markedsføring av meieriprodukter med mer.

Eboken og heftet passer til deg som ønsker å få et innblikk i hvordan dyrene behandles i dagens melkeproduksjon, og hvordan kuer og kalver lever inne i fjøs og store driftsbygninger.

Boken om Melkekuenes Liv utgis i tre deler, der denne utgaven er del en. 
Del to og tre av boken tar for seg emnene som belyses i dette heftet, mer utførlig. 

* Heftet er på 30 sider, med softcover og i A-4 format.