Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Omtale av Melkekuenes liv - del 2

Jeg har vært så heldig å få lese gjennom denne boken om melkekuene. Det har vært en lærerik opplevelse.
Ikke visste jeg hva som skjuler seg inne i fjøset på mange gårder i Norge. Det er tydelig at vi, vanlige forbrukere, trenger å vite mer om hvordan kyrne har det i norske fjøs! For min egen del vil jeg gjerne kunne kjøpe egg, kjøtt, melk, yoghurt, rømme og ost fra dyr som har det godt, og om nødvendig betale noe ekstra for det. Jeg vet ikke om jeg lenger tror på at den norske bonden praktiserer god dyrevelferd – slik det hevdes i reklamen. Økonomiske og praktiske hensyn synes å komme først. Jeg håper det finnes noen hederlige unntak.
Det er ikke tvil om at jeg skulle ønske at gårdene i Norge ble drevet mer som Grøndalen gård.
                                                 Les boken om melkekuene og vurder selv! 
En stor takk til Elisabeth Gard som åpnet øynene mine for en verden jeg ikke trodde eksisterte i Norge.
 
                                                                                                                                         Marianne Aasen