Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Ny bok om melkekuenes liv

Denne sommeren utgir jeg en ebok om melkekuenes liv. Eboken er en del av en bok som jeg holder på å skrive om dyrenes liv. Intensjonen min med boken er å endre praksisen og regelverket som i dag er i melkenæringen, så blant annet kalvene får være sammen med mødrene sine i oppveksten. I dag tar de fleste melkebønder i Norge kalven fra moren like etter fødselen og setter den alene i en liten boks. Dette kan vi ikke som befolkning godta. Vi må hjelpe dyrene og si ifra. 
 
1 av 5        Next >>