Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Film om husdyrene sendt til Solberg-regjeringen

I august 2014 sendte jeg en film som jeg har laget til Solberg-regjeringen, med påminnelse om hvordan produksjonsdyrene i Norge har det. Filmen ble sendt til lederne i H, V, KrF og FrP, i tillegg til landbruks- og matministeren. Venstre var det eneste partiet som sendte en epost med svar. Filmen, som er delt opp i temaer, kan du om ønsket se her
 
<< Previous         2 av 5        Next >>