Butterfly Season
 
Skriv inn
 
Til Solberg-regjeringen 
Del 1 Produksjonsdyrene - H, V, KrF og FrP


Del 2  Bedriftsøkonomi vs husdyrhold 
           m/spørsmål til Solberg, Jensen, Grande og Hareide

Del 3  Villedene reklame
          - politikerne støtter TINE og Prior fremfor forbrukerne
 
       
Del 4  Høyrevelgere i Holmenkollåsen 

           Kvalitetsmat


Del 5  Oppdrettslaks


Del 6  Økt kjøttkonsum vs økt inntak av frukt og grønt


Del 7   Dagens produksjonsformer vs dyrenes naturlige liv                                                   
           Dyrevelferdsstandard 
           
             Avslutning:
           Mahatma Gandhi - visdomsord til Solberg- regjeringen