Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Gjetere og tilsyn

Noen av sauene på Bogstad Gård, på beite inne i dalen.

Like etter at jeg hadde besøkt sauene på beite i fjor sommer, og tatt dette bildet, kom en gaupe inn på beiteområdet til dyrene og tok fire av lammene og sauene. Slikt er trist, veldig trist, og viser hvor utsatte dyrene er når de slippes på beite alene - selv bare noen kilometer innenfor Bogstad Gård. Dyrene trenger tilsyn og noen som kan beskytte dem mot rovdyr, så de slipper å oppleve så fortvilede ting som dette.