Butterfly Season
 
Skriv inn
 

TINE meierier


* All melken som TINE selger i butikken kommer fra kuer som har blitt fratatt kalven sin like etter fødselen.
All osten, yoghurten, smøret og andre meieriprodukter som selges, lages av den samme melken.

Melkeprodusentene skiller mor og barn like etter fødselen og setter kalven alene for seg selv i en liten boks. Meieriproduktene kommer alle fra kuer som har opplevd den store sorgen å blitt fratatt kalven sin.  Melken du kjøper tilhørte opprinnelig en liten kalv som har blitt fratatt både melken og moren sin, og som vokser opp morløs med store savn og sår inni seg.

Mens TINE i reklamen for melkeproduktene sine formidler at kuene lever lykkelige liv, gressende ute i vakker natur, holdes i tillegg de fleste av dyrene innestengt i en driftsbygning det meste av året. Enten i et løsdriftsfjøs eller bundet i en liten bås inne i et båsfjøs. I driftsbygningene påføres videre mange av dyrene smertefulle produksjonssykdommer, som følge av det store presset de utsettes for. Kuene er i dag avlet til å lage det mangedoble av melk av hva de fra naturens side var ment til.