Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Produksjonssykdommer

Kuene i Norge får produksjonssykdommer som jurbetennelse, melkefeber og en stoffsykdom som kalles ketose. Dette er alle sykdommer som dyrene påføres som følge av det store melkepresset de utsettes for
- sykdommer som kuene ville ha sluppet om de hadde fått melke mindre og daglig vært ute i naturen og beveget seg og mosjonert.

* Kuene melker i dag 30-50 liter i døgnet, som følge av avl og det sterke kraftfóret som produsenten gir dem.