Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Fra navn til nummer

Fra tidligere å ha egne navn og behandles som enkeltindivider, får kalvene som fødes i dag kun et nummer i øret. Med de store besetningen som mange melkeprodusenter har, så har de ikke lenger noe personlig forhold til dyrene, selv ikke til de små kalvene som blir født.