Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Dyrevelferdslogo

Vi trenger en ny dyrevelferdslogo. En logo som påskjønner bønder som behandler dyrene sine godt. Et sertifisert merke som innebærer at dyrene, som produktene kommer fra, har fått leve så nært som mulig som de fra naturens side er ment - og at de har hatt et godt liv hvor de har blitt behandlet med omsorg og respekt. En velferdslogo som dette skal ha høye krav, og stå høyt, og være et ærefullt mål som produsenter må strekke seg etter for å nå.  

En dyrevelferdslogo vil også hjelpe forbrukere som har omtanke for dyr til å velge riktige matvarer når de handler i butikken, da logoen vil skille mellom produkter som kommer fra dyr i den kommersielle husdyrproduksjonen og dyr som kommer fra gårder som vektlegger dyrevelferd. 

* Denne merkeordningen må ikke administreres av Landbruksdepartementet, men høre inn under et kommende Dyrevelferdsdepartement.

For begrunnelse, se "Økologisk" i hovedmenyen oppe på siden.