Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Nytt Dyrevelferdsdepartement

Vi må opprette et eget departement for dyr med dyktige fagfolk som kan overta Mattilsynets oppgaver (lage utkast til nye økologiske forskrifter, utforme et mer dyrevennlig regelverk, føre tilsyn og annet), i tillegg til å styrke lovverket som omhandler dyr. Samt har et eget dyrevern med ansatte som til enhver tid kan prioritere dyrevernsaker.

Vi har i dag departementer for både barn og miljøvern. Det skulle slik sett være naturlig at også dyrene fikk tildelt et eget departement. Foruten familiedyr og ville dyr i naturen har vi i Norge, i løpet av året, rundt 300 millioner dyr i husdyrholdet, oppdrettsnæringen og forsøksdyrsvirksomheten. Dyr som mange av dem trenger både tilsyn, støtte og hjelp.

Om det nye departementet for dyr tilknyttes Miljøverndepartementet, kan det nye navnet bli "Miljøvern- og Dyrevelferdsdepartementet".

I tillegg må dyrevelferd og kjennskap til dyrs natur og behov, samt lære om skånsom behandling av dyr, inn i Kunnskapsdepartementet (barnehager, skoler og universiteter), Landbruks,- Miljøvern,- og Nærings-departementet.

Når man ser hvor få av målene fra stortingsmeldingen om dyrevelferd (som jeg skriver om i boken)  som i dag, ti år etter er realisert, og hvor mange av målene som er blitt neglisjert og hvor man isteden har gått motsatt vei - innført nye bur og større dyretetthet - som utsetter dyrene for ytterligere lidelser, er det også et klart tegn på at ivaretakelsen av dyr må bort fra Landbruksdepartementet og produsentenes dominerende rolle der.